Today

Okej, så idag har Azzim och jag skrittat ut en sväng c:
Mysigt!
Tänkte bara höra med alla er vad ni har för foder till era hästar?
Själv har jag Hippo Grow Alpha.

beskrivning;  HippoGrow Alfa är ett proteinrikt foder i pelletsform. Andelen grönmjöl är hög, vilket ger ett högt proteininnehåll av god kvalitet samt fibrer som stimulerar tarmfunktionen. HippoGrow Alfa passar utmärkt till alla hästar i foderstater där det finns behov av extra protein som t.ex. när grovfodret håller en låg proteinnivå. Extra protein från HippoGrow Alfa är ofta ett bra tillskott till dräktiga och digivande ston, föl och växande unghästar.
(IPPO'ROW฀!LFA฀ØR฀ETT฀PELLETERAT฀FØRDIGFODER฀MED฀STOR฀ANDEL฀GRšNMJšL฀SOM฀GER฀ETT฀HšGT฀PROTEININNEH»LL฀AV฀GOD฀KVALITET฀OCH฀
MYCKET฀lBRER฀SOM฀STIMULERAR฀TARMFUNKTIONEN฀(IPPO'ROW฀!LFA฀PASSAR฀BRA฀TILL฀ALLA฀HØSTAR฀SOM฀BEHšVER฀EXTRA฀PROTEIN ฀OCH฀
PASSAR฀UTMØRKT฀TILLSAMMANS฀MED฀ETT฀PROTEINFATTIGT฀GROVFODER฀SAMT฀NØR฀MAN฀VILL฀GYNNA฀HØSTENS฀MUSKELANSØTTNING฀&ODRETS฀
HšGA฀INNEH»LL฀AV฀SMØLTBART฀R»PROTEIN฀GšR฀DET฀SØRSKILT฀LØMPLIGT฀TILL฀STOET฀UNDER฀DRØKTIGHETEN฀OCH฀DIGIVNINGSPERIODEN฀4ILLVØX
TEN฀HOS฀VØXANDE฀HØSTAR฀GYNNAS฀OCH฀DERAS฀BEHOV฀AV฀AMINOSYROR ฀S»SOM฀TEX฀LYSIN฀TILLGODOSE
(IPPO'ROW฀!LFA฀ØR฀ETT฀PELLETERAT฀FØRDIGFODER฀MED฀STOR฀ANDEL฀GRšNMJšL฀SOM฀GER฀ETT฀HšGT฀PROTEININNEH»LL฀AV฀GOD฀KVALITET฀OCH฀
MYCKET฀lBRER฀SOM฀STIMULERAR฀TARMFUNKTIONEN฀(IPPO'ROW฀!LFA฀PASSAR฀BRA฀TILL฀ALLA฀HØSTAR฀SOM฀BEHšVER฀EXTRA฀PROTEIN ฀OCH฀
PASSAR฀UTMØRKT฀TILLSAMMANS฀MED฀ETT฀PROTEINFATTIGT฀GROVFODER฀SAMT฀NØR฀MAN฀VILL฀GYNNA฀HØSTENS฀MUSKELANSØTTNING฀&ODRETS฀
HšGA฀INNEH»LL฀AV฀SMØLTBART฀R»PROTEIN฀GšR฀DET฀SØRSKILT฀LØMPLIGT฀TILL฀STOET฀UNDER฀DRØKTIGHETEN฀OCH฀DIGIVNINGSPERIODEN฀4ILLVØX
TEN฀HOS฀VØXANDE฀HØSTAR฀GYNNAS฀OCH฀DERAS฀BEHOV฀AV฀AMINOSYROR ฀S»SOM฀TEX฀LYSIN฀TILLGODOSE

Eftersom det är så mycket protein i fodret så kan njurarna påverkas, vilket kan förklara varför han kissar så mycket. Funderar på att ringa till Anna och höra om jag kan byta hans foder. 
Han är välmusklad och är på gränsen till fet, så förstår jag inte varför han ska ha extra protein just nu.
Men vad har ni för foder?


Postat av: LOLLO FREIMAN

Jättefin blogg! :)

2011-09-11 @ 18:53:19
URL: http://freiman.blogg.se/
Postat av: jenny

fin header :)

2011-09-11 @ 19:12:41
URL: http://jennyochrosette.blogg.se/
Postat av: LOLLO FREIMAN

sv: hähäh det tvivlar jag starkt på cäccäbooi!

2011-09-11 @ 19:25:31
URL: http://freiman.blogg.se/
Postat av: LOLLO FREIMAN

sv: ojdå.. förlåt cäccäbooi. men vare inte du som var limpa???? eller.., sumba? jag är simpa, det vet alla! eller så är du simba. minns ej </33

2011-09-11 @ 19:48:25
URL: http://freiman.blogg.se/

Namn:


E-postadress: (publiceras ej)


URL/Bloggadress:


Kommentar:

Kom ihåg mig?
RSS 2.0


Ladda ner en gratisdesign på http://www.designadinblogg.se - Redigerad av Cecilia Hanson